© © 2010-2012 LevSoft. All Rights Reserved  
Hjem Priser Om oss Kontakt FAQ
Under har vi listet noen av de spørsmål våre kunder har sendt oss, og som vi tenkte vi ville dele med dere. Vennligst ta kontakt hvis dere har noen spørsmål, eller ønsker å melde inn feilmeldinger - eller et ønske om forbedringer i programmet. Kontakt oss på email: mail@levsoft.no (eller via programmets email system (Files/Send mail til leverandør)).
1. Hvordan registrere igjen etter et disk krasj ? 2. Jeg har ikke Microsoft Word installert, hvordan ser jeg systemest Word filer ? 3. Hvordan endrer jeg skjermspråk i DetGodeLivet 4. Hvordan endrer jeg teksten på noen av skjermbildene ? 5. Hvordan kan jeg komprimere/reparere databasene ? 6. Dere skriver at TheGoodLife har en 'livstids' oppdatering, hvordan får jeg det til i praksis? 7. Jeg får følgende feilmelding etter installasjon av programmet: Could not load file or assembly            ADODB, Version=7.0.3300.0 Jeg får følgende feilmelding etter installasjon av programmet: "Finner ikke tjenesten. Det kan hende at den ikke er            riktig installert"      8.   Jeg får feilmeldingen: “Leverandøren Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 er ikke registrert på den lokale maskinen”
Q1: Hvordan registrere igjen etter et disk krasj ? A1: Du er nødt til å reinstallere programvaren hvis du har installert en ny disk, grunnen til dette er at diskens serial nummer er en del av programnøkkelen. Send inn registrerings skjemaet med en forklaring på hvorfor du ønsker en re-installering. Som oftest sender vi deg en ny registreringsnøkkel umiddelbart uten kostnader. Vennligst bemerk at hvis du bare har reformatert harddisken er det ikke nødvendig å be om ny registreringsnøkkel, bare installer programmet på nytt og gi inn den registreringsnøkkel som vi i sin tid sendte deg (Mail oss hvis du ikke har tatt vare på denne nøkkel). Q2: Hvordan endrer jeg skjermspråk ? A2: Gå til "Files/Nytt språk" og velg det språket du ønsker. Hvis det valgte språket ikke finnes i databasen vil systemet velge "Engelsk". Du er deretter nødt til å gå til "Files/Editer skjerm språk" for manuelt å endre fra engelsk til det språket du valgte. Programmet kommer i utgangspunktet med engelsk, tysk, dansk, norsk og svensk som definerte skjermspråk. Q3: Hvordan endrer jeg teksten på noen av skjermbildene ? A3: Velg "Files/Editer skjerm språk" og en nytt skjermbilde kommer opp. Velg det relevante skjermbildet du ønsker å rette tekst på. Endre som du ønsker (skjermbildene har rett innlysende navne) og neste gangen du ser dette skjermbildet vil teksten være endret. Vennligst bemerk at det er flere rader med tekst (en rad for hvert språk). Q4: Jeg har ikke Microsoft Word installert, hvordan ser jeg systemets Word filer ? A4: I den skjermmappen hvor du har installert programmet finner du et program med navnet "OpenOffice_Install.exe". Klikk på denne filen og den bli installert på computeren din. Dette systemet kan lese og skrive Word filer (blant annet). Q5: Hvordan kan jeg komprimere/reparere databasene ? A5: I den skjermmappen hvor du har installert programmet finner du et program med navnet "UpdateDatabase_Net.exe". Bare klikk på denne filen og alle databasene i denne mappen vil bli komprimert/reparert (dette programmet skulle forøvrig vises på skrivebordet ditt ved installasjon). Q6: Dere skriver at TheGoodLife har en 'livstids' oppdatering, hvordan får jeg det til i praksis? A6:  Velg "Files/Check for oppdateringer" og dette sub-systemet vil nå kontakte vår hjemmeside og søke etter en ny programversjon. Følg deretter de instruksjonene som blir gitt. Q7: Jeg får følgende feilmelding etter installasjon av programmet: "Finner ikke tjenesten. Det kan hende at den ikke er riktig installert" Q7: Jeg får følgende feilmelding etter installasjon av programmet: Could not load file or assembly ADODB, Version=7.0.3300.0 A7:   I den skjermmappen hvor du har installert programmet finner du et program med navnet "AccessRuntime.exe", Klikk på denne filen og den bli installert på computeren din.. I de fleste tilfelle vil dette avklare problemet. Eller du kan nedlaste den fra: http://www.levsoft.no/Downloads/AccessRuntime.exe Q8: Jeg får feilmeldingen: “Leverandøren Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 er ikke registrert på den lokale maskinen” A8: Dette er fordi du arbeider på en 64-bits computer og vår software er designet for 32-bits computere. For å løse dette problemet, skriv htp://www.levsoft.no/Download/AccessDatabaseEngine_x64.exe i din internet browser, (eller klikk denne link) og følg de instrukser som gis. I de fleste tilfelle løser denne download dette problemet.
1.