© © 2010-2012 LevSoft. All Rights Reserved  
Hjem Priser Om oss Kontakt FAQ

TheGoodLife_Net

Mat oppskrifter Det er total ca. 92.000 oppskrifter inkludert i den endelige download. Vin informasjon En komplett vin informasjons database er inkludert i kjøpet (ca. 3.000 forskjellige vin informasjoner). Drinks oppskrifter En komplett drinks oppskrifts database er inkludert i kjøpet (ca. 8.000 drinks oppskrifter) Sigar informasjon En komplett sigar informasjons database er inkludert i kjøpet (ca.. 300 scigarer). Party planlegging Planlegg store eller små selskaper, beregn kostnadene og send invitasjon til deltakerne. Hjemmets eiendeler Altid ha en komplett oversikt over hjemmets eiendeler, i tilfelle brann eller tyveri. Familiens økonomi Et system for rask å se hvordan familiens økonomi utvikler seg over tid. Personlig kontaktsystem System for å notere all informasjon om dine personlige kontakter, det være seg familie, venner, bekjente eller firmakontakter. Min samling av bøker, film og musikk Sett din samling av bøker, video og musikk i system.
Mat oppskrifter:
Det er bare 2 opsjoner en skal velge for at søke på oppskriftene (bortsett fra en av de 5 oppskrifts databaser): Oppskrifts land Oppskrifts type Oppskrifts landet er bare en opplysning om hvorfra oppskriften stammer. Oppskrifts typen en en bruker definert gruppe som samler like oppskrifter for å få en bedre og hurtigere oversikt.   Brukeren kan importere oppskrifter enten fra Email, en tekst fil (slike som MealMaster, MasterCook eller et annet text format) eller en fra en internet side. Brukeren kan lage sine egne kokebøker, lage daglige/ukentlige menyer med innkjøpslister, mail en oppskrift til venner og bekjente, legge sine oppskrifter ut på internet, få inspirasjon til oppskrifter med hensyntaken til hva du har i kjøleskapet - og mye mere.
Vin informasjon:
Det er fem (5) vin grupper som skal til for å se på en vin liste: Språket Landet Vin distriktet Vin merket Vin typen Det kan ikke være mere lettvint å legge inn sine egne vin informasjoner: Bare kutt og lim inn tekst og bilder fra den kilden du har - eller skriv teksten selv. I vingårds seksjonen kan du lage notater for mulighet for overnatting, eller ferie, på forskjellige vingård, eller mulighet for smaksprøving - med priser og kontakt nummer samt kart for å komme dit.
Drinks oppskrifter:
Det er fire (4) grupper i dette drinks systemet: Språk Land Drinks gruppe Drinks type Bare kutt og lim inn tekst og bilder fra den kilden du har - eller skriv teksten selv. Importer drinks oppskrifter fra email eller web sider, mail en drinks oppskrift til dine venner og bekjente.
Sigar informasjon:
I denne sigar seksjonen er det seks (6) sigar grupper: Språk Land Sigar type Sigar merke Sigar leverandør Sigar gruppe
Party planlegging:
Her kan brukeren definere de selskaper som planlegges, enten et stort selskap slik som et bryllup, eller bare et lite uformelt selskap. Uansett har brukeren mulighet til å spesifisere elle de forskjellige kostnader som er involvert for dette selskapet, samt hvilken meny som skal serveres (hvis noen) og hvem som er deltakere. Programmet gir deg en enkel og grei sum oversikt over alle kostnadene.  Til slutt er det mulighet for å maile invitasjoner, enten pr. email eller via posten. Invitasjonsteksten er bruker definert.
Hjemmets eiendeler:
I dette delsystemet kan brukeren notere alle de eiendeler som finnes i huset (eller andre plasser) med bilder og kopi av kjøpskvitteringer. Det finnes flere utskriftsmuligheter, slik som skriving til en internet fil. Det er også mulighet for her å notere kostnadene for innkjøp av inventar og hagetilbehør.
Familiens økonomi:
I dette delsystemet kan brukeren notere alle familiens inntekter samt utgifter og få enten en tabell oversikt eller en grafisk oversikt. Følg med hvor pengene går på kort og lang sikt.
Personlig kontaktsystem:
Her kan brukeren nottere alle data vedr. sine personlige kontakter. Kontaktene er grupperte slik at det letter oversikten ved å finne de forskjellige personene. Det er mulig å sende mail til kontaktene via dette systemet - hvis det er oppgitt en mail adresse.
Familiens samling av bøker, film og musikk:
Dette er delsystemet hvor du definerer alle de bøkene du har i huset, alle de film du eier samt all den musikk  du har liggende, enten som plater eller på komputeren din. Hvis musikken ligger på komputeren (eller hjemmenettverket), er det mulig automatisk å lagre alle  musikksporene i databasen, samt å avspille musikken. Hvis filmen ligger lagret på harddisken din er det mulig å vise den på komputeren også.
Det medfølger bare ca. 5 oppskrifter av hver oppskriftstype i denne program set-up funksjonen. Grunnen til at de komplette databaser ikke er medtatt i den opprinnelige nedlastningen, er at noen misbruker systemet og bare laster ned programmet for å bruke databasene til eget formål. Du kan, etter installasjon og betaling av programmet, gratis laste ned de komplette databasene samt de tilsvarende bilde databaser.
Custom Research PapersWriting Serviceanswering servicesSocial Buttons