© © 2010-2012 LevSoft. All Rights Reserved  
Hjem Priser Om oss Kontakt FAQ
Du kan endre skjermspråket når som helst, fra start kommer programmet med mulighet for engelsk, tysk, dansk, norsk eller svensk språk. Klikk på menyen "Program/Endre språk". Bildet til høyre blir vist og alt du har å gjøre er å velge det språket du ønsker fra listen. Vennligst bemerk at hvis det valgte språk ikke finnes i databasen vil programmet velge engelsk. Du er så nødt til manuelt å endre alle tekstene selv (Filer/Edit skjerm tekster, se nedenfor).
For å endre skjerm tekstene: Velg det skjermbilde du ønsker å endre tekst på (skjermbilde navnene er relative lette å forstå. I høyre side av skjermbildet er det en tabell med en linje for hvert definert språk. Bare finn den linjen/cellen hvor den teksten er du vil endre og skriv den nye teksten. Dette var alt, neste gang du velger skjermbildet vil teksten være endret til det du skrev.

MyParty_Net

MyParty_Net programmet er et uttrekk fra programmet ‘TheGoodLife’ for å gi dem som bare er interessert i party planlegging et eget program uten alle de ekstra funksjonene ‘TheGoodLife’ har. De forskjellige funksjonene virker på samme måte i dette programmet. Det er 20 faneblade i dette skjermbildet:
Heading Her noteres allle opplysningene om dette selskapet Sum total Her kan en beregne de totale kostnader som er registert for dette selskapet Klær Her kan en notere alle de kostnader en regner med å påløpe for klær til dette selskapet (brudekjole etc.) Catering I dette fanebladet kan du enten oppgi om du vil lage maten selv, eller bruke et catering firma - samt hva kostnadene er for begge alternativene. Bakevarer/Kaker Her kan du definere hva slags bakevarer/kaker som skal bakes/bestilles til dette selskapet, samt kostnadene. Dekorasjoner I dette fanebladet kan du definere all dekorasjon som skal bestilles til selskapet. Underholdning Her kan du notere all den underholdning som skal bestilles til selskapet, hva tid fra-til underholdningen starter/slutter, artister samt kostnadene. Lokaler Her defineres hvilke lokaler som skal benyttes ved selskapet (hvis den holdes utenfor hjemmet), samt leie kostnadene. AV Utstyr Her spesifiseres hvilket AV-utstyr som skal leies til festen, når det trengs samt kostnadene. Overnatning I dette fanebladet spesifiserer du hotell kostnader eller annen ovennatnings former som du skal betale som selskaps arangør. Sikkerhet Her defienres hvilke sikkerhetsforanstaltninger som skal iverksettes ved selskapet, hvem som står for denne sikkerheten og hva kostnadene er. Transport Her kan du nottere alle reisekostnader forbundet med dette selskapet. Video/Foto Her kan du nottere alle kostnader forbundet med fotografering/video opptakk til dette selskapet. Gaver I dette fanebladet kan du definere alle gavekostnadene som påløper ved dette selskapet. Reklame Her defineres alle PR-kostnader forbundet med dette selskapet (fjernsyn, aviser etc.) Søppel/Opprydding Her noteres hva kostnadene blir for å rydde etter dette selskapet. Huske på liste Noter her hva som skal huskes på i forbindelse med selskapet. Ekstra kostnader Her defineres alle kostnader som ikke kan defineres i de andre faneblade. Deltakere Her noteres alle navnene på de gjester som skal innbydes til selskapet, om det er mann eller kvinde, om det er voksen eller barn etc. Party tekst I dette fanebladet defineres hva tekst som skal stå på innbydelsen.