© © 2010-2012 LevSoft. All Rights Reserved  
Hjem Priser Om oss Kontakt FAQ

MasterPlan_Net

MasterPlan_Net hodebilde:
MasterPlan_Net programmet består av fem (5) undersystemer: Firma Lager Økonomi System Privat
Firma Dette firmasystem består av 10 kategorier, alle innenfor samme program ramme: Logg inn/ut Kontakter Planlegging/Møtevirksomhet Maskiner/Utstyr Kjemikalier Dokumenter Prosjekter Varer/deler Tilbud Innkjøp Besøkende Telefonbok
Log inn/ut:
Dette bildet brukes når brukeren logger seg inn på MasterPlan_Net programmet. Brukerens navn/passord er lagret i en passordbeskyttet database hvor program administratoren har mulighet for å sette sikkerhets nivå for hver enkel bruker, samt alle andre opsjoner.
Kontakter:
I dette kontakt bildet kan du registrere alle eksterne firma kontakter med et ubegrenset antall kontakt personer pr. firma, lagre Email automatisk i databasen samt lagre all skriftlig kommunikasjon (breve, HTML-filer, bilder eller video). Skriv en Email direkte til kontaktpersonen fra dette bildet - eller send brev til firmaet/ kontaktpersonen. Planlegg møter direkte fra dette systemet, utveksle møte- informasjon med MS Outlook. Skjermbildet har 7 faneblade:
Kontakt informasjon Her noteres alle opplysninger om selve firmaet Leverings informasjon Her noteres alle opplysninger vedr. leverings opplysninger til firmaet. Kontakter I dette fanebladet kan en notere alle de kontaktpersoner en har med det enkelte firma. Notater Her kan en oppbevare alle de notater/skriv en har med det enkelte firma. Hvis en benytter systemets innebyggd mailsystem, kan det settes opp slik at alle mail automatisk blir lagret her. Dokumenter Her kan en ta vare på alle dokumenter som sendes firmaet, krever at disse er i digitalt format.  Statistikk Her kan en se statistikk over solgte/innkjøpte varer til/fra de enkelte firma. SWOT (sterke/svake sider) analyse Her kan en notere alle de SWOT-egenskaper en kjenner til om de enkelte firmaer.
Planlegging/møtevirksomhet:
Dette skjermbildet brukes for planlegging av ekstern/intern møtevirksomhet. Systemet benytter MS Outlook som medie ved møteinnkaldelser.
Maskiner/utstyr:
Dette skjermbildet har 11 faneblade som følger: Maskiner Her noteres alle de/det maskiner/utstyr som bedriften eier Reparasjoner Her noteres alle de reparasjonene/ vedlikehold som er utført på de enkelte maskiner Deler Her noteres alle de delene som brukes til de enkelte maskiner Ekstra tilbehør Her noteres alle det tilbehøret som brukes til de enkelte maskiner Innkjøps statistikk Her kan en få en oversikt over alle innkjøpte deler for en maskin, eller for alle maskinene Video Her kan en legge inn aktuelle video'er for de enkelte maskiner, dette være opplærings video eller annet. Dokumenter Det er mulig her å lagre alle de aktuelle dokumentene som gjelder for de enkelte maskiner. Bilder Her kan legge inn alle de aktuelle fotografier som en ønsker tatt vare på for de enkelte maskiner. Ikke i bruk/Solgt Dette fanebladet benyttes når en maskin er tatt ut av tjeneste eller solgt Service planlegging Her kan en legge inn mulige fremtidige service intervaller eller andre planlagte driftstopp Feil/Klager/Service Her kan brukerne legge inn mulige feilmeldinger eller ønske om service for de enkelte maskiner
Kjemikalier:
I denne kemikalie seksjonen kan bedriften lagre spesi- fikasjonene (sertifikater) for de kemikalier som blir brukt. Denne dokumentasjonen kan benyttes i firmaets øvrige HMS system.
Dokumenter:
I dette dokument-systemet kan bedriften lagrer alle de relevante dokumenter den ønsker alle i firmaet kan ha relevans for. De enkelte dokumenter kan også sperres slik at det bare er den som har opprettet dokumentet som har tilgang til det. Det er 4 tab-sider i dette skjermbildet: Dokumenter Her kan lagres alle dokumenter av typen Word, Excel, PowerPoint  o.s.v. Bilder Her kan lagres alle bilder med grafisk inn- hold. Video Alle videoformater kan lagres via denne tab- siden. Forsikring/kontrakter Her kan alle opplysninger vedr. firmaets forsikringer og/eller kontrakter lagres.
Prosjekter:
I dette prosjektbildet kan bedriften definere alle løpende prosjekter, med aktiviteter og milepæl. Det er også mulig å definere alle kostnader og timer brukt på de forskjellige aktiviteter, samt summert opp til hele prosjektet. Det er 5 hoved faneblade i dette bildet: Prosjekter Prosjekt tider Prosjekt kostnader Prosjekt tilbud Prosjekt dokumenter
Varer/deler:
I dette skjermbildet kan bedriften definere alle de deler som kjøpes/selges. Det er 8 tab-sider i dette bildet: Items Kvalitetssikring Dokumenter Bilder Video Tilbuds tekster Innkjøps tekster Statistikk
Tilbud:
I tilbuds systemet kan bedriften skrive tilbud til kundene sine på de varer som er definerte i varekartoteket. Kundenavn skal være definert i kontaktsystemet. Det er enkelt å overføre et tilbud til fakturasystemet - bare et klikk på over- føringsknappen er alt som skal til.
Fakturering:
I faktureringsdelen kan bedriften utføre alle sine faktureringer. Hvis faktura- mottaker ikke er definert i kontaktsystemet, er det mulig herfra å opprette denne. Den varen som skal fakureres skal være opprettet i varekartoteket. Det er 5 tab-sider i headingen: Faktura heading Leverings informasjon Faktura informasjon Faktura notat Salgs informasjon I varelinje bildet er det 4 tab-sider som følger: Faktura linjer Datoer Priser/rabatt Pakke data Ved fakturering blir fakturadata automatisk overført til økonomisystemet og salgsstatistikk.
Innkjøp:
Innkjøpssystemet er bygdd opp etter samme lest som fakturasystemet, men her er det nødvendig at leverandørnavn er definert i kontaktsystemet. Varen skal også her være definert i varekartoteket. Ved melding om mottatt vare blir innkjøpsinformasjonen automatisk overført til økonomisystemet samt innkjøpsstatistikk.
Besøkende:
De fleste bedrifter har en besøksbok som besøkende skal skrive seg inn i ved annkomst. Dette systemet ivaretar denne log-in funksjonen. Det er her mulig å se med et enkelt oppslag hvem som befinner seg på huset, og hvem de besøker.
Telefonbok:
I dette bildet kan brukeren med et enkelt blikk se de forskjellige ansattes telefon numre (firma, privat og mobil telefon). Det er også mulig å sende en mail til de ansatte direkte herfra. Det er 2 tab-sider i dette bildet, en side for de ansatte og en side for firma kontaktene.
Custom Research PapersWriting Serviceanswering servicesSocial Buttons