© © 2010-2012 LevSoft. All Rights Reserved  
Hjem Priser Om oss Kontakt FAQ

MasterEmp_Net

MasterEmp programmet består av elleve  (11) sub-systemer: Ansatte Ferier Fravær Rekruttering Kommende kurs Arbeidsuke Arbeidskalender TimeBank Balanse Ansatt evaluering Ansatt Log Inn/Ut
Ansatte:
Ansatt hode skjerm har 15 tab sider som følger: Hodeskjerm Privat adresse informasjon Pårørende Informasjon Arbeids informasjon Bank informasjon Skatt informasjon Fagforening informasjon Firma fordeler Firma klager Jobb historikk Opplærings historikk Utdannelses historikk Medisinsk historikk Forlate firmaet Generelle notater
Ferier:
Dette skjermbildet brukes til å vise alle de ansattes ferier, det vises også ansatt bursdager og interne/eksterne møter hvis dette er valgt i program-oppsettet.
Fravær/sykdom:
Fraværs skjermbildet brukes for å registrere de ansattes fravær (med/uten sykemelding)
Rekruttering:
I rekrutterings del- systemet kan brukeren legge inn alle de stillingene som oppslås ledige i firmaet, samtidig med å ha mulighet for å registrere alle søknader til stillingene, registrere de gjenomførte intervju samt den endelige beslutningen. Ved ansettelse er det fort gjort å overføre stillingssøker til ansatt databasen. Det er også mulig å registrere søkere uten tilknytning til en ledig stilling.
Kommende kurs:
Dette skjermbildet brukes for å informere avdelingssjefer om kurs som måtte har relevans for hans/hennes avdeling. Hvis det er av interesse er det nå mulig å velge det relevante kurs samt hvilke ansatte som skal delta. De enkelte ansatte vil i tur og orden motta en email med en reminder om kurs start.
Arbeidsuke:
Dette skjermbildet viser hvem som er på jobb og hvem som er fraværende i den enkelte avdelingen.
Arbeidskalender:
I dette skjermbildet registreres de enkelte arbeidstakers daglige arbeidstider. Den øverste tabellen viser normaltidene og den nederste tabell de reelle arbeidstidene.
TimeBank Balanse:
Dette "Tidsbank"-systemet er en opsjon for de firmaer som har fleksibel arbeidstid og som ønsker å registrere alle +/- timene. Det lagrer alle inn-/ut logg og sammenligner tiden med den registrerte normaltiden. +/- timene lagres i denne "Tidsbank" database.
Ansatt evaluering:
Denne evaluerings skjermen brukes i den årlige medarbeider- samtalen. Spørsmålene er predefinerte så vell som de korresponderende evaluerings poeng.
Ansatt log inn/ut:
Hvis det er valgt en automatisk logg in/ut, vil den enkelte ansatte automatisk bli logget inn når dette programmet åpnes, og logget ut når programmet lukkes ned. Dette skjermbildet brukes bare for å logge inn/ut innenfor vanlig arbeidstid.
Hvis brukeren klikker på “Vis uke til nå”-knappen, kommer følgende skjermbilde opp:
Dette viser sum arbeidet timer denne uke og sum timer denne måned. Det blir også opplyst om antall timer i forhold til forventet antall timer.